Công an phường Yết Kiêu tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Ngày 12/6/2024, Công an phường Yết Kiêu tham mưu tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật gồm: Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và các văn bản quy định chi tiết thi hành luật; Luật Căn cước, Luật phòng, chống ma tuy và triển khai thực hiện xây dựng “xã, phường sạch ma túy” trên địa bàn phường Yết Kiêu giai đoạn 2024 - 2025 cho cán bộ, đảng viên, các ông (bà) tổ dân, khu phố và nhân dân trên địa bàn phường Yết Kiêu. Dự Hội nghị có đồng chí Ngô Văn Ích - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, các đồng chí Chỉ huy và cán bộ Chiến sỹ Công an phường Yết Kiêu tham dự.

Quang cảnh hội nghị

Đồng chí Trung tá Hoàng Văn Thao - Trưởng công an phường đã phổ biến nội dung Luật số 30/2023/QH15 Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Nghị định 40/2024/NĐ-CP ngày 16/4/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Thông tư số 14/2024/TT-BCA ngày 22/4/2024 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của UBND tỉnh, Công an tỉnh, UBND thành phố, Công an thành phố. Ngày 28/11/2023, kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV đã chính thức thông qua Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở (Luật số 30/2023/QH15) có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024. Luật gồm 04 chương, 33 điều quy định về lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và triển khai dự thảo QĐ quy định về số lượng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự tại thôn, bản, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về quy định tiêu chí thành lập và tiêu chí về số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; mức chi hỗ trợ, bồi dưỡng, mua sắm và sửa chữa trang, thiết bị bảo đảm điều kiện hoạt động đối với Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và các kế hoạch văn bản chỉ đạo của cấp trên. Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở sẽ là lực lượng hỗ trợ đắc lực  cho lực lượng Công an phường trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội tại địa bàn.

Trung tá Hoàng Văn Thao - Trưởng công an phường triển khai các nội dung liên quan đến Luật số 30/2023/QH15 Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Luật được ban hành đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng, có hiệu lực cao, quy định về lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở từ việc kiện toàn thống nhất các lực lượng, chức danh có tính chất tương đồng về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, hoạt động hoặc được tuyển chọn tham gia hoạt động trong lực lượng này; qua đó, tăng cường hiệu quả trong việc bảo vệ an ninh và trật tự tại cơ sở. Đồng thời, tập trung nguồn lực và cơ sở vật chất, giảm bớt sự chồng chéo và mâu thuẫn trong nhiệm vụ giữa các lực lượng, đảm bảo tính thống nhất của hệ thống pháp luật.

Tại hội nghị, đồng chí Trưởng công an phường cũng triển khai kế hoạch của UBND phường về triển khai thi hành Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn phường Yết Kiêu; kế hoạch tổ chức tuyển chọn, thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn phường Yết Kiêu và các quyết định Thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc triển khai thực hiện xây dựng “xã, phường sạch ma túy” trên địa bàn phường Yết Kiêu giai đoạn 2024 - 2025; quyết định Ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc triển khai thực hiện xây dựng “xã, phường sạch ma túy”  trên địa bàn phường Yết Kiêu giai đoạn 2024 - 2025.

Cũng tại chương trình này, đồng chí Thượng úy Lưu Mạnh Hùng – Cán bộ Công an phường Hồng Hải đã phổ biến các nội dung: Luật Căn cước số 23/2023/QH15 ngày 27/11/2023; Luật phòng, chống ma túy số 73/2021/QH14 ngày 30/3/2021 và các cách nhận biết tác hại về ma túy; tuyên truyền các thủ đoạn của tội phạm lừa đảo qua mạng để cán bộ, đảng viên cẩn trọng trong quá trình tham gia mạng xã hội.

Để công tác triển khai Luật được thống nhất, hiệu quả, đảm bảo tiến độ, đồng chí đề nghị Công an phường tiếp tục quan tâm, thực hiện một số nội dung như: Tổ chức đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân về các Luật đã nêu ở trên. Tham mưu các quy định chủ trương, chính sách về bảo đảm an ninh trật tự, triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân, góp phần bảo đảm tốt ANTT, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và địa phương trong tình hình mới.

Phương Thúy

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 37