ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN PHƯỜNG YẾT KIÊU LẦN VI NHIỆM KỲ 2023 -2028

Chiều thứ Tư ngày 28 tháng 12 năm 2022, phường Yết Kiêu tổ chức Đại hội Công Đoàn lần thứ VI nhiệm kỳ 2023-2028.

Chiều thứ Tư ngày 28 tháng 12 năm 2022, tại trụ sở UBND phường Yết Kiêu đã tổ chức Đại hội Công Đoàn lần thứ VI nhiệm kỳ 2023-2028.

Đại hội đã bầu ra được ban chấp hành mới gồm:

Đồng chí: Lê Hoàng Hiệp - PCT UBND phường Yết Kiêu

Đồng chí: Nguyễn Thị Thắm - Chủ tịch MTTQ phường Yết Kiêu

Đồng Chí: Hoàng Thị Thảo Nguyên - Kế Toán

Dưới đây là một số hình ảnh tại Đại hội Công Đoàn lần thứ VI nhiệm kỳ 2023 - 2028:

Đồng Chí: Nguyễn Thị Thắm đọc tham luận

Đồng chí: Lê Hoàng Hiệp đọc báo cáo tại đại hội

Một số hình ảnh bỏ phiếu bầu tại đại hội

 

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 35