Đảng ủy phường Yết Kiêu tổ chức sinh hoạt chính trị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024

Ngày 12/6/2024, tại Hội trường trung tâm tổ chức Hội nghị Hạ Long Grandview Palace, Đảng ủy phường Yết Kiêu tổ chức sinh hoạt chính trị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 với Chuyên đề "xây dựng văn hóa, con người Việt Nam nhất là văn hóa trong Đảng và đạo đức cách mạng trong tình hình mới", đồng thời tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 144-QĐ/TW ngày 09/5/2024 của Bộ Chính trị và thông tin tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm của phường tới cán bộ, đảng viên trong toàn phường. Dự hội nghị có đồng chí: Ngô Văn Ích - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; đồng chí Nguyễn Quang Hưng - Nguyên GIám đốc Trường đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ, Báo cáo viên cấp tỉnh và 484 các đồng chí Đảng viên trong toàn đảng bộ phường tham dự.

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Hưng - Nguyên Giám đốc Trường đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ, Báo cáo viên cấp tỉnh giới thiệu nội dung Hội nghị quán triệt, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 với Chuyên đề "xây dựng văn hóa, con người Việt Nam nhất là văn hóa trong Đảng và đạo đức cách mạng trong tình hình mới". Theo đó, nội dung chuyên đề năm 2024 gồm 3 phần: Phần thứ nhất: Quán triệt, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 với Chuyên đề "xây dựng văn hóa, con người Việt Nam nhất là văn hóa trong Đảng và đạo đức cách mạng trong tình hình mới". Phần thứ hai: Bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về "con đường cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng 94 năm qua”. Phần thứ ba: Bài viết của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh về "nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế; phát triển văn hóa, con người giàu bản sắc Quảng Ninh”.

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng - Nguyên Giám đốc Trường đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ, Báo cáo viên cấp tỉnh

Chuyên đề nhằm cung cấp những nội dung cơ bản về quan điểm tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Việt Nam nhất là về văn hóa trong Đảng, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng văn hóa trong Đảng và đạo đức cách mạng trong tình hình mới, xây dựng văn hóa công sở tại các cơ quan, đơn vị; tập trung chấn chỉnh phong cách, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, tạo niềm tin và lan tỏa mạnh mẽ trong Nhân dân nhằm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của Thành phố, phường năm 2024; tiếp tục đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, ngăn chặn suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".

Cũng tại hội nghị này, đồng chí Phạm Ngọc Hiệp - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy đã quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW ngày 9/5/2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới tới đảng viên toàn Đảng bộ.

Đồng chí Phạm Ngọc Hiệp - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy quán triệt Quy định 144-QĐ/TW

Quy định 144 gồm 6 điều, trong đó điều 1 đến điều 5 cụ thể hóa các chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới: Yêu nước, tôn trọng nhân dân, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc; Bản lĩnh, đổi mới, sáng tạo, hội nhập; Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; Đoàn kết, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm; Gương mẫu, khiêm tốn, tu dưỡng rèn luyện, học tập suốt đời.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy nhấn mạnh: Quy định 144 là một trong những văn kiện thể hiện tư duy mới, đánh dấu bước phát triển cao trong nhận thức và hành động của Đảng. Vì vậy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy đề nghị các cấp ủy kịp thời quán triệt Quy định 144 đến cán bộ, đảng viên, đồng thời tập trung hoàn thiện, bổ sung các quy định về chuẩn mực đạo đức đối với cán bộ, đảng viên sát với tình hình thực tiễn tại cơ quan, đơn vị; tăng cường công tác quản lý, giám sát việc thực hiện chức trách nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên..., từ đó xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên Đảng bộ phường năng động, trách nhiệm, tận tụy, sáng tạo.

Đồng chí Ngô Văn Ích - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Ngô Văn Ích - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường nhấn mạnh: Các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 vào chương trình, kế hoạch gắn với nhiệm vụ chính trị cụ thể của địa phương, cơ quan, đơn vị. Việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện phải bảo đảm nghiêm túc, cụ thể, sâu sát, thực chất, hiệu quả; xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, thực hiện đồng bộ, chặt chẽ gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) về tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả việc tổ chức thực hiện. Tập trung chỉ đạo thực hiệu quả phong trào thi đua "Học và làm theo Bác" năm 2024 tới cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong toàn Đảng bộ phường; Tiếp tục thực hiện quyết liệt hiệu quả Chỉ thị số 20-CT/TU, ngày 16/5/2023 của Ban thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn; xây dựng Thành phố Hạ Long kiểu mẫu, giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình. Bên cạnh đó, đồng chí cũng thông tin tình hình thời sự trong nước và quốc tế cho cán bộ, đảng viên. Đồng chí nhấn mạnh tới kết quả phát triển kinh tế - xã hội, công tác quốc phòng, an ninh của phường trong 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.

Phương Thúy

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 37