HĐND phường Yết Kiêu tổ chức kỳ họp thứ mười ba (kỳ họp chuyên đề)

Sáng 24/4/2024, HĐND phường Yết Kiêu khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tổ chức kỳ họp thứ 13 (kỳ họp chuyên đề). Dự và chỉ đạo kỳ họp có đồng chí Ngô Văn Ích, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường.

Quang cảnh kỳ họp

Tại kỳ họp, lãnh đạo UBND phường đã trình bày tóm tắt Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn TP Hạ Long, sáp nhập phường Trần Hưng Đạo và phường Yết Kiêu. Nội dung Đề án nêu rõ, việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã sẽ tạo ra sự thay đổi tích cực, tinh giản bộ máy, biên chế, tăng quy mô về diện tích tự nhiên, dân số của đơn vị hành chính, khắc phục tình trạng đơn vị hành chính cấp xã không đạt tiêu chuẩn về quy mô dân số và diện tích tự nhiên theo quy định, nâng cao hiệu lực, hiệu quả bộ máy hành chính nhà nước; nâng cao trách nhiệm, hiệu quả làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức.

Đồng chí Vũ Ngọc Tỉnh - Phó Chủ tịch UBND phường trình bày tóm tắt Đề án sáp nhập phường Trần Hưng Đạo vào phường Yết Kiêu

Về hiện trạng, phường Trần Hưng Đạo có diện tích tự nhiên 0,6 km2, đạt 10,9% so với tiêu chuẩn; quy mô dân số là 15.626 người, đạt 223% so với tiêu chuẩn, là đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025. Phường Yết Kiêu có diện tích tự nhiên 1,6 km2, đạt 29,1% so với tiêu chuẩn; quy mô dân số là 12.578 người, đạt 180% so với tiêu chuẩn, là đơn vị hành chính cấp xã liền kề thuộc diện sắp xếp giai đoạn 2026-2030.

Về phương án sắp xếp, nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của phường Trần Hưng Đạo vào phường Yết Kiêu. Đơn vị hành chính hình thành sau sắp xếp có diện tích tự nhiên 2,2 km2, đạt 40% so với tiêu chuẩn; quy mô dân số là 28.204 người, đạt 403% so với tiêu chuẩn. 

Việc sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn Thành phố đã được cân nhắc, nghiên cứu kỹ các yếu tố về văn hóa, phong tục, tập quán, kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng giữa các phường liên quan; được sự thống nhất chỉ đạo từ Trung ương đến cơ sở, sự đồng thuận của nhân dân. Do vậy, không ảnh hưởng nhiều đến tâm tư, tình cảm của nhân dân; tình hình an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội cơ bản được ổn định và giữ vững. Dự kiến tên gọi đơn vị hành chính cấp xã hình thành sau sắp xếp là: Phường Trần Hưng Đạo.

Các đại biểu dự kỳ họp phát biểu ý kiến

Kỳ họp cũng đã nghe báo cáo kết quả tổng hợp lấy ý kiến cử tri về việc sáp nhập phường Trần Hưng Đạo vào phường Yết Kiêu. Xét Tờ trình của Ủy ban nhân dân phường Yết Kiêu về kết quả lấy ý kiến cử tri...

Đồng chí Trưởng ban Pháp chế HĐND phường báo cáo kết quả thẩm tra tờ trình và Dự thảo Nghị quyết tán thành việc sáp nhập phường Trần Hưng Đạo vào phường Yết Kiêu

Sau ½ ngày làm việc tích cực, trách nhiệm, dân chủ, kỳ họp thứ 13 (kỳ họp chuyên đề) Hội đồng nhân dân phường Yết Kiêu khoá X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Kỳ họp đã tiến hành thảo luận và biểu quyết với 100% ý kiến tán thành thực hiện sắp xếp phường Trần Hưng Đạo vào phường Yết Kiêu thuộc thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2023-2025.

Hội đồng nhân dân phường Yết Kiêu giao UBND phường hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ trình cấp có thẩm quyền thực hiện quy trình tiếp theo và giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Phương Thúy

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 44