Hội nghị tiếp xúc cử tri trên địa bàn phường Yết Kiêu

Từ ngày 01 - 05/7/2023 Đại biểu HĐND phường phường Yết Kiêu khóa X, tiếp xúc với cử tri trên bàn phường tại 6 khu phố với trên 300 cử tri tham dự có trên 20 ý kiến phát biểu với nhiều nội dung kiến nghị tại hội nghị

Từ ngày 01 - 05/7/2023 Đại biểu HĐND phường phường Yết Kiêu khóa X, tiếp xúc với cử tri trên bàn phường tại 6 khu phố với trên 300 cử tri tham dự có trên 20 ý kiến phát biểu với nhiều nội dung kiến nghị tại hội nghị. Tại các hội nghị các đồng chí đại biểu HĐND phường đã thông tin đến cử tri tình hình phát triển kinh tế - xã hội của phường 6 tháng đầu năm 2023; BC trả lời ý kiến cử tri gửi đên kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 và dự thảo nội dung chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 của HĐND phường YK. cũng tại các hội nghị các đồng chí lãnh đạo Thường trực UBND phường đã trả lời cử tri các vấn đề, nội dung thuộc thẩm quyền. Những nội dung không thuộc thẩm quyền được các đồng chí tiếp thu và BTT MTTQ phường tổng hợp để báo cáo trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 của HĐND phường khóa X và gửi các cấp có thẩm quyền trả lời cử tri theo quy định.
Dưới đây là một số hình ảnh các hội nghị
Các cử tri đưa ra ý kiến riêng

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 45