Hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em và công tác tiếp nhận quản lý, giáo dục TTN học sinh hè năm 2023.

Hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em và công tác tiếp nhận quản lý, giáo dục TTN học sinh hè năm 2023. Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn các em học sinh vui chơi an toàn trong dịp hè năm 2023.

Trẻ em như búp trên cành
Biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan
THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ TRẺ EM 2023:"CHUNG TAY GIẢM THIỂU TỔN HẠI TRẺ EM"
 
Diễn ra từ ngày 1/6 đến ngày 30/6, Tháng hành động vì trẻ em năm 2023 có chủ đề “Chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em” nhằm nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong việc giải quyết các vấn đề về trẻ em và phòng ngừa, giảm thiểu các nguy cơ xâm hại, tai nạn, thương tích trẻ em
 
Hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em và công tác tiếp nhận quản lý, giáo dục TTN học sinh hè năm 2023. Đoàn thanh niên phường với vai trò nòng cốt trong công tác tham mưu và tổ chức các hoạt động hè cho TTN học sinh trên địa bàn phường Yết Kiêu. Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn các em học sinh vui chơi an toàn trong dịp hè năm 2023.
 
Dưới đây là một số hình ảnh những ngày đầu sinh hoạt hè của các TTN học sinh trên địa bàn
 
 
 
 
 

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 37