KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022

Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2022 gắn với thực hiện chủ đề năm 2022 về "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; giữ vững đà tăng trưởng; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao".

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 48