MỞ RỘNG TUYẾN ĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG YẾT KIÊU THEO NGHỊ QUYẾT 21

Trong sáng ngày 19 tháng 12 năm 2022, trên địa bàn phường Yết Kiêu đã tiến hành mở rộng hai tuyến đường thuộc tổ 5 khu 6 và tuyến đường liên cơ khu phố 4.

Trong buổi sáng ngày 19 tháng 12 năm 2022, UBND Phường Yêt Kiêu tiến hành mở rộng tuyến đường liên khu 4 theo nghị quyết 21 cùng kinh phí hỗ trợ xã hội hóa doanh nghiệp và đóng góp của nhân dân mở rộng đường tổ 5 khu 6 trên địa bàn phường Yết Kiêu

Dưới đây là một số hình ảnh triển khai mở rộng tuyến được hai khu phố:

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 35