Phường Yết Kiêu khởi công dự án: Cải tạo chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật khu tự xây Ao cá khu 4 phường Yết Kiêu, thành phố Hạ Long

Sáng ngày 02/5/2024, Phường Yết Kiêu tổ chức Lễ khởi công dự án: Cải tạo chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật khu tự xây Ao cá khu 4 phường Yết Kiêu, thành phố Hạ Long. Đến dự và chỉ đạo có đồng chí Ngô Văn Ích - Bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐND phường; cùng các đồng chí trong BTV Đảng ủy, Thường trực Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ và các tổ chức chính trị xã hội; các đồng chí trong Ban lãnh đạo và nhân dân khu phố 4 cùng đến dự.

Đồng chí Lê Hoàng Hiệp - Q.Chủ tịch UBND phường báo cáo quá trình chuẩn bị đầu tư, quy mô công trình

Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TU ngày 31/12/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy về đầu tư, cải tạo, nâng cấp hạ tầng các khu dân cư, khu đô thị hình thành trước năm 2005 trên địa bàn các phường thuộc Thành phố Hạ Long, với mục tiêu  xây dựng Phường Yết Kiêu trở thành phường "Kiểu mẫu, hiện đại, giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình", từ đó Đảng ủy đã chỉ đạo UBND Phường tiến hành rà soát trên địa bàn phường và có tổng số 6 dự án công trình trong đó 02 công trình đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng năm 2023 và còn 04 công trình sẽ được triển khai thực hiện trong năm 2024 trong đó công trình Cải tạo chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật khu tự xây Ao cá khu 4 phường Yết Kiêu, thành phố Hạ Long là công trình chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Công trình: Cải tạo chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật khu tự xây Ao cá khu 4 phường Yết Kiêu là để đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân được thuận lợi, khắc phục tình trạng mất VSMT, đảm bảo mỹ quan đô thị và đáp ứng nhu cầu tiêu thoát nước tại khu vực này. Nâng cao đời sống sinh hoạt cho người dân trong khu dân cư tại khu tự xây ao cá khu 4; Dự án do UBND phường làm đại diện Chủ đầu tư, có tổng chiều dài: 1.160 m, trong đó bao gồm 9 tuyến phố chính;  Xây dựng mới tuyến đường theo quy mô đường phố gom nội bộ trong đô thị theo TCVN 104:2007 “Đường đô thị - Yêu cầu thiết kế”, tốc độ thiết kế 30-40km/h, quy mô 2-4 làn; thời gian thực hiện dự kiến 120 ngày (kể từ ngày khởi công dự án); với tổng mức đầu tư là 12.879.461.000 đồng (Bằng chữ: mười hai tỷ tám tram bảy mươi chin triệu bốn trăm sáu mươi mốt triệu đồng), từ nguồn vốn ngân sách thành phố cấp bổ sung có mục tiêu.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường phát biểu chỉ đạo 

Tại buổi lễ, đồng chí Ngô Văn Ích - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường đã chỉ đạo UBND phường, các đơn vị thi công, nhà thầu, nhà tư vấn giám sát, các bộ phận chuyên môn phường, Ban lãnh đạo khu phố 4, Ban giám sát đầu tư cộng đồng phường nâng cao tinh thần trách nhiệm, làm việc nghiêm túc, khách quan, vô tư; hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để triển khai Dự án đúng tiến độ, chất lượng kỹ thuật được phê duyệt, sớm hoàn thành đưa công trình vào sử dụng phục vụ lợi ích của Nhân dân.

Sự thành công của dự án sẽ là tiền đề để phường tiếp tục triển khai các dự án khác lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Phương Thúy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 45