Tổ chức bầu cử khu trường nhiệm kỳ 2022-2025 trên địa bàn phường Yết Kiêu

Chủ nhật ngày 05/06/2022, UBND phường Yết Kiêu tiến hành bầu cử khu trưởng cho 6 khu phố nhiệm kỳ 2022-2025.

Thực hiện Kế hoạch số 129-KH/TU ngày 02/03/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy Hạ Long về tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở và bầu Trưởng thôn, khu phố nhiệm kỳ 2022-2025; Kế hoạch số 113-KH/UBND ngày 18/03/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long về việc tổ chức bầu cử Trưởng thôn, khu phố nhiệm kỳ 2022-2025.

Ngày chủ nhật 05/06/2022, trên địa bàn phường Yết Kiêu đồng loạt tiến hành tổ chức bầu cử khu trưởng nhiệm kỳ 2022-2025 với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo và 100% cử chi đều tham gia bầu cử. 

Đọc diễn văn khai mạc và chào cờ.

Dưới sự quản lý dám sát chặt chẽ, nghiêm minh và công bằng, cuộc bầu cử đã diễn ra rất thành công khi những tên đại biểu trúng cử đều đại diện cho niềm tin và hy vọng của người dân mỗi khu phố.

Dưới đây là tên những đại biểu trúng cử trưởng khu phố nhiệm kỳ 2022-2025:

Khu 1: Đồng chí Phan Văn Đáo, sinh ngày 20/07/1959.

Khu 2: Đồng chí Vũ Duy Hinh, sinh ngày 15/10/1959.

Khu 3: Đồng chí Trần Văn Ca, sinh ngày 31/12/1952.

Khu 4: Đồng chí Nguyễn Trọng Lưu, sinh ngày 04/04/1962.

Khu 5: Đồng chí Vũ Thúy Thịnh, sinh ngày 12/12/1955.

Khu 6: Đồng chí Lê Văn Sang, sinh ngày 31/07/1962.

Dưới đây là hình ảnh diễn ra trong cuộc bầu cử khu trưởng trên địa bàn phường Yết Kiêu:

 

Khu phố 1

Khu phố 2

Khu phố 3

Khu phố 4

Khu phố 5

Khu phố 6

 

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 10