UBND PHƯỜNG YẾT KIÊU THÔNG TIN VỀ ĐỀ ÁN SẮP XẾP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ GIAI ĐOẠN 2023 - 2025 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẠ LONG

Một số thông tin về Đề án sáp nhập phường Yết Kiêu và phường Trần Hưng Đạo thuộc thành phố Hạ Long theo Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, cấp xã và Kết luận số 48-KL/TW ngày 31/01/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030.

Thông tin chi tiết xem dưới đây: 

Bản tin tuyên truyền về đề án sáp nhập.doc

Phương Thúy

 

 

 

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 44